Paul Bogaert: organisator Watermolentriatlon

paul bogaert2012
Paul Bogaert werd geboren te Hamme op 17.02.1956. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1978. Hij werd dat jaar onmiddellijk leerkracht in de toenmalige Broedersschool (nu KOHa Sint-Pieter) en dat bleef hij tot aan zijn pensionering in 2014. In zijn beginperiode als onderwijzer groeide onder collega's van de school het idee om Hamzofee (Hamme Zomerfeesten) te vervangen door een andere activiteit. Naar die Zomerfeesten kwam ieder jaar heel veel volk. Op de affichen stonden bekende artiesten (Earth Wind en Fyer, The Pebbles, The Sweet,...) en ook de Vlaamse coryfeeën (Lise Marke, Jacques Raymond,...) en op maandag was er een dag voor de bejaarden met Henk Van Montfoort. Maar de organisatiekosten werden zo groot dat het niet meer winstgevend te organiseren viel. Men probeerde een nieuw initiatief: kruiwagenrace (een afstand afleggen met iemand in de kruiwagen, afwisselen...). En in 1984 kwam men uit bij triatlon. Eerst een vrij primitieve en gevaarlijke onderneming (zonder afgesloten parcours) maar dat groeide en werd steeds beter. In de voormiddag werd er gezwommen in het gemeentelijk zwembad; alle tijden werden gechronometreerd en in de namiddag startten de fietsers met hun tijdsverschil van 's morgens.Een hele bedoening om dit zo nauwkeurig mogelijk te organiseren. Later vond men aan de Watermolen te Hamme de gesloten arm van de Oude Durme als zwemwater en begon het echt te lijken op een kwarttriatlon. Jaar na jaar werden er verbeteringen aangebracht zodat men nu kan spreken over een 'goede' organisatie. labelwatermolentriatlonDe editie 'Watermolentriatlon 2019' op 8 en 9 juni wordt zo de 35e opeenvolgende keer. En zo is 'De Watermolentriatlon Hamme' met organisator Paul Bogaert en zijn comité (waaronder ook de onderwijzers Dirk Tassent (O1978) en Thom Nelis (O1995)) de oudste triatlonorganisatie van België.

De organisatoren kunnen elk jaar rekenen op de deelname van sterke atleten die er een spetterende wedstrijd van maken. Ook beginnende triatleten die graag kennismaken met deze sport zijn er zeer welkom. Paul Bogaert en zijn team zijn trots op deze diversiteit en willen zo een rol spelen in het promoten van de schitterende triatlonsport.

tomhellemans01
Tom Hellemans
Op zaterdag 8 juni 2019 is er de teamtriatlon en de teamduatlon van 14.00 uur tot 17.30 uur. Op zondag 9 juni 2019 is er de individuele kwarttriatlon van 11.00 uur tot 14.30 uur. Eén van de deelnemers is Tom Hellemans, oud-leerling van de lagere oefenschool en de humaniora van de Normaalschool. Hij staat bij de top 10 van de vorige edities. 

De winsten die er gemaakt worden gaan nog steeds naar de basisschool KOHa Sint-Pieter. Er werd al heel wat gerealiseerd: speeltuig voor de kleuterschool, verbouwing- en vernieuwing van het toilettenblok in afdeling De Ring, nieuwe banken voor de klassen, nieuwe fietsrekken, I-pads,...! 

Deze organisatie neemt van Paul een groot deel van het jaar in beslag.