Adelson Castelain: dichter

Adelson Castelain werd geboren op 12 juli 1914 in Helkijn (West-Vl.). Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas in 1934. Hij schreef heel wat artikelen in tijdschriften en werd bekend als dichter. In 1981 verscheen zijn lijvige poëziebundel 'Leven naar eeuwigheid, gedichten 1960-1980', met als hoogtepunten 'Huwelijk' en 'Trouw'. Hij schreef zijn ideeën en gevoelens neer in een klassiek vers gebald zoals hij sprak, wijsgerig soms en met een sociale strekking.

Hij overleed op 22 december 1990.