Jan Stremes: kunstschilder

Jan Stremes werd geboren te Sint-Niklaas op 6 november 1963. Het lager onderwijs doorliep hij in de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool te Sint-Niklaas, de eerste vier jaar in de wijkafdeling (1969-1973) en daarna in de hoofdschool (1973-1975). Hij vervolgde zijn studies aan de middelbare afdeling (Menswetenschappen) van de Normaalschool (1975-1981).

Hij trok daarna naar Sint-Lucas in Gent en volgde er de richting Vrije Grafische Kunsten.

Nu is hij leraar KSO (Kunst Secundair Onderwijs) in Sint-Lucas te Antwerpen. 

stremesj01
Oorspronkelijk vrije grafiek evolueerde hij als kunstenaar rond 1996 naar de schilderkunst. Sinds 2000 nam hij jaarlijks aan één of meerdere groepstentoonstellingen deel (Drongen, Berchem, Sint-Niklaas, Bornem, Hamme, Munte, Hasselt, Temse, Beveren, Assenede, Gent). De laatste, 'Wonderkamers 2', was begin 2017 in De Salons in Sint-Niklaas.

In 2003 had hij zijn eerste solotentoonstelling in Sint-Niklaas. Daarna volgden meermaals Galerie Dhaese in Gent, Antwerpen, Hasselt.

Over zijn werk:

"Zijn werk heeft een ironisch-schalks karakter en vraagt van de toeschouwer een blik met 'dubbele bodem'". 

"Jan Stremes benut opzettelijk de mogelijkheden van verval en knagende vervorming. Meestal vertrekt hij van bestaande afbeeldingen om er een nieuwe realiteit mee op te bouwen die volledig naar zijn hand gezet is."

(Stef Van Bellingen in catalogus 'Eclips', 2004, tentoonstelling in Bornem)

"De figuren in de schilderijen van Jan Stremes lijken uit een andere tijd te komen. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat hij oude foto's, gevonden op de rommelmarkt, als uitgangspunt voor zijn werk gebruikt. Maar er is meer aan de hand... Laat u dus door dat 'ouderwets' karakter niet in de war brengen. De schilder zorgt zelf wel voor voldoende verwarring met zijn meticuleus samengestelde taferelen vol dubbele bodems."

(Tentoonstelling 'Hurt', 2013 in galerie Dhaese, Gent)

"Het oevre van Stremes is gekenmerkt door een aantal niet te missen wederkerende elementen die de kunstenaar al sinds zijn kinderjaren integreren: religie, volksgeschiedenis, oorlog, seksualiteit en ironie zijn er zo enkele. Ondanks de geladenheid van dergelijke thema's blijft Stremes bescheiden in het innemen van een vast standpunt in relatie daartoe. Hij heeft niet de bezeten, fanatieke behoefte om elk thema tot diep in de grond uit te spitten maar hij schuurt er langs; een beetje als een subtiele onruststoker die steeds in de beschermende sfeer van onschuldigheid blijft omdat de onrust die hij insinueert gepaard gaat met geaccepteerde ironische humor en poëzie. De schilderijen zijn als het ware mijmeringen, de in geheimzinnige beelden omgezette schalkse gedachten van de kunstenaar zonder in ééndimensionale sensatie te vervallen. Daarnaast hebben sommige schilderijen een méér symbolische aanwezigheid in het oeuvre. Het zijn beelden die dergelijke onrust niet uitgesproken nastreven maar wel noodzakelijk aanwezig zijn in het geheel van de kunstwerken." 

" Het oeuvre van Jan Stremes is onderhuids rumoerig, ondeugend en onrustig met sporadisch een vocale uithaal die wankelt tussen roekeleuze provocatie en schijnbare noodkreet, zoals de titel van deze tentoonstelling misschien bewijst."

"De kunstwerken van Stremes raken je op de één of andere manier. Dat is, alleszins voor mij, de kracht van de kunstwerken van Jan Stremes; ze sluipen geduldig, traag maar effectief je ziel binnen waardoor je steeds nieuwsgierig blijft en wil blijven meegaan in de continuïteit van het oeuvre van deze kunstenaar.

(Jan Van Woensel bij tentoonstelling 'Turn me on!', galerie Dhaese, 2015)


Enkele werken

stremesj02

stremesj03stremesj08stremesj10

 stremesj06stremesj05stremesj04

 

stremesj07

stremesj09