Valeer Peirsman: beeldhouwer

Valeer Peirsman werd geboren op 20.04.1932 in Tielrode. Hij behaalde in 1951 het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Van 1951 tot 1993 was hij onderwijzer in de Jongensschool Sint-Antonius (nu Vrije Lagere School Hollebeek) te Temse.

Na zijn diplomering volgde hij aan de Academie van Sint-Niklaas figuurtekenen en schilderen bij Georges Fonteyn en zes jaar lang boetseren bij Robert Van de Velde. Nog niet wetende in welke kunstrichting hij zou verder gaan volgde hij daarna vier jaar schilderklas bij Jos Hoste aan de Academie van Temse.

Aan de rijksnormaalschool in Blankenberge verwierf hij het lesgeversdiploma voor handvaardigheid in het middelbaar onderwijs. Octaaf Landuyt was er zijn leraar in de boetseerklas. Om ook als tekenleraar te kunnen lesgeven in het middelbaar onderwijs, keerde hij in 1995 weer naar de Academie van Sint-Niklaas. Onder leiding van Werner Heyndrickx volgde hij vijf jaar beeldhouwen naar levend model. Vijf jaar na elkaar kreeg hij de eerste prijs en in het eindjaar verwierf hij bovendien de grote gouden staatsmedaille met de grootste onderscheiding. Met zijn kunstwerk 'De Verloren Zoon', een monumentaal beeld in gips, verwierf hij het B1-diploma en de prijs van de Wase Kunstkring. Tijdens de jaren bij professor Heyndrickx kwam zijn kunstenaarschap in een stroomversnelling en brak hij door als beeldhouwer.

In 1964 werd hij lesgever aan de Academie van Temse op woensdagnamiddag, zaterdag- en zondagvoormiddag en in 1977 was hij de eerste leerkracht op Temse-Velle toen daar een bijafdeling werd opgericht. Hij bleef actief tot drie jaar na zijn pensionering als onderwijzer.

Naast zijn onderwijsloopbaan wijdde hij zich aan zijn kunst in de stilte van zijn atelier in de Akkerstraat te Temse. Hij kreeg een enorme reputatie als monumentenbouwer. Temse is nu zowat een 'openluchtmuseum Valeer Peirsman' geworden. 

Zijn bekendste realisatie is misschien wel 'De kaailopers' (kaailopers zijn scheepslossers en -laders van vóór Wereldoorlog II) op de kaai in Temse. Valeer creëerde de beeldengroep in opdracht van Toerisme Temse en het gemeentebestuur. Het werd officieel onthuld op 25 mei 1991.

kaailopers05Eveneens in opdracht van Toerisme Temse en het gemeentebestuur creëerde Valeer het bronzen kunstwerk 'De Tuysscher en de Azijnzeker', een compositie van twee figuren die de oude en de huidige spotnaam van de Temsenaar voorstelt. Het monument werd onthuld op 20 september 1997.

Tuysscher Azijnzeker 1Naar aanleiding van de zaligverklaring van priester Edward Poppe op 3 oktober 1999 namen de vzw Parochiale Werken en het gemeentebestuur het initiatief tot de realisatie van een Priester Poppemonument aan de toegang tot de decanale kerk. De opdracht werd toegewezen aan Valeer Peirsman en het monument werd onthuld op 29 april 2000.

priesterpoppeJommeke3

Jommeke

Valeer Peirsman vervaardigde dit bronzen beeld in opdracht van Jommeke-auteur Jef Nijs, die het aan de gemeente Temse schonk. Het werd officieel onthuld op 27 september 1998 en staat symbool voor Temse als stripgemeente.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Lezende jeugd

Lezendejeugd3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bronzen beelhouwwerk werd door Valeer Peirsman gerealiseerd in opdracht van het gemeentebestuur in het kader van het decreet tot integratie van een kunstwerk in een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd gebouw, in dit geval de bibliotheek.

Arthur Wilford                                                                                                     Moeder en kind

Arthur Wilford

Moeder en kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van het gemeentebestuur maakte Valeer Peirsman in 1979 een borstbeeld van burgemeester Maes ter gelegenheid van diens zilveren ambtsjubileum.

Op 17 april 1983 werd Valeer gelauwerd door de Koninklijke Vereniging der Beroepskunstenaars van België omwille van zijn artistieke prestaties met het ereteken 'Met eer en erkentelijkheid aan achtbare mensen'.

In 2002, op zijn 70e verjaardag, werd een luxeboek over zijn leven en werk gepubliceerd.

Op 2 juli 2010 vierde hij zijn gouden huwelijksjubileum met zijn echtgenote Mia De Decker.