Valère Van Walle: muzikant - koorleider

Valere V Walle3
Valère Van Walle werd geboren op 24 mei 1940 in Meerdonk en behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1960. Hij woont nu in Kieldrecht en was er onderwijzer in de gemeentelijke lagere jongensschool 'De Droomwolk'.

Als jong onderwijzer, diede liefde voor de muziek had meegekregen van Ignace De Sutter op de Normaalschool te Sint-Niklaas richtte Valère in 1963 het Knapenkoor ‘De Poldervinken’ op. Hij kreeg de jongens van het derde leerjaar in zijn klas. Zo kon hij selecteren wie geschikt was voor het koor. Op 23.02.1964 luisterden de Poldervinken voor het eerst een eucharistieviering op. koor valerevwHet koor nam ook deel aan culturele en andere manifestaties binnen en ook buiten Kieldrecht, o.a. optredens in 'Het Lachriet' in Lichtaart, deelname aan een Radioschoolkoor op 20 mei 1968 van de BRT en de medewerking aan het toneelstuk 'Waar de ster bleef stille staan' in december 1977 in de stadsschouwburg te Sint-Niklaas van de toneelvereniging 'Kunst Veredelt'.

Voor zijn totale en onbaatzuchtige inzet als leider van de Poldervinken werd Valère onderscheiden door de toenmalige minister van de Nederlandse Cultuur mevr. Rika De Backer.

In 1983 werd het knapenkoor opgeheven. 
Als dirigent van het knapenkoor, spelend lid van harmonie Sint-Cecilia en lid van het toenmalig Sint-Gregoriuskoor vulde de muziek een belangrijk deel van zijn leven.
Toen Juliën Van Den Ende in 1970 het dirigeerstokje er bij neerlegde was het bijna vanzelfsprekend dat Valère ook het Sint-Gregoriuskoor ging leiden.
Dat alles ging niet vanzelf. Om het peil van het koor te verbeteren volgde Valère een reeks cursussen, o.a. Solozang (Muziekacademie Beveren), dirigentencursussen te Gent o.l.v. Michaël Scheck en Juliaan Wilmots. Hij nam deel aan een cursus Koordirectie en stemvorming in het Muziekconservatorium van Antwerpen. Deze lessen werden gegeven door enkel grote namen in het huidige Vlaamse koorleven: Johan Van Bauwelen, Griet De Volder, Florian Heyerick, Kurt Bikkembergs, Dirk Snellings en Rudi Tas. Samen met een actief bestuur is Valère, vijfendertig jaar, de stuwende kracht geweest van het Sint-Gregoriuskoor.
Zijn voortdurende aandacht voor zowel het muzikale peil (homogeniteit en klankkleur) als voor een goede groepssfeer, heeft er zeker toe bijgedragen dat het koor is uitgegroeid tot een vereniging die uit het kerkelijk en socio-culturele leven van Kieldrecht niet meer weg te denken is.

In 1979 nam het Gregoriuskoor voor de eerste maal deel aan het Provinciaal Toernooi en een plaatsing in de Tweede Divisie was het resultaat. In 1981 promoveerde het koor naar Eerste Divisie.
In 2005, na 35 jaar koorleider van 'zijn koor’ gaf Valère de muzikale leiding over aan Patrick Moeyaert.

Hij was 20 jaar koorleider van 'De Poldervinken', 20 jaar koorleider van het parochiaal zangkoor in Vrasene, 35 jaar koorleider van het Sint-Gregoriuskoor te Kieldrecht en 20 jaar koorleider van het Sint-Ceciliakoor van Koewacht (NL).

Op 17 september 2019 overleed Valère Van Walle in Beveren.