Brieven

23.04.2014

 

Dag meester,

Zo begonnen wij onze dag ongeveer 49 jaar geleden (september 1965).

Ja, mijnheer Boel, jij hebt mij leren lezen, schrijven en rekenen in het eerste leerjaar!

ik herinner mij nog de eerste lessen waarin je naar buiten liep met een bordje en daarop stond (als ik het mij nog goed herinner: "ik ga naar de normaalschool) Je toonde dit op allerlei ludieke manieren!

Dat is natuurlijk al heel, heel lang geleden.

Na 6 jaren in het lager onderwijs heb ik nog 3 jaren in de humaniorarichting gezeten, alvorens ik naar een technische afdeling vertrok (electronica).

Waar is de tijd! Nadien bij de meesters Stuer, Van Pottelberghe, Van Sompel, Van Mele en De Backer.

Fijne jaren met een fijne directeur (Julien Dhont). Julien kwam ik later nog meermaals tegen omdat mijn ouders in het verenigingsleven van de OLV-parochie actief waren.

Het is alweer enige tijd geleden dat ik nog eens in de gebouwen in de Kasteelstraat kwam. De foto's en anekdoten terug te zien en te lezen doen mij weemoedig terugdenken aan een fijne periode.

André, ik hoop dat de site nog verder uitgebouwd wordt en ik ga zeker eens zoeken naar foto's uit vervlogen tijden. Ik bezorg deze dan wel via mail.

Nog veel plezier en tot gauw,

 

Gino (Giovanni) Verschaffelt, je oud-leerling van het eerste leerjaar

 

30.03.2014

 

Het leven zit vol met zekerheden maar ook toevalligheden. Zo zag ik onlangs, bij  de begrafenis van een oude dorpsgenoot te Puivelde, niemand minder dan E.H. Georges STUYTS, proost van het rusthuis Sint-Vincentius te Zaffelare. Een oud-leraar dus die ik een paar jaar eerder, bij een reünie van diplomajaar 1962, na zeer lange tijd weerzag. Hij gaf mij de info over de normaalschoolwebsite.

 

Die website is een fenomeen: erg uitgebreid, vlot te bezoeken en te doorsnuffelen. Zo vond ik daarin een tweede oud-leraar E.H. Eduard DE WITTE terug, verblijvend in Abri te Stekene. Ik dus ook daarheen want geboortig van Stekene. Hij was aan ’t scrabbelen, herinnerde zich mijn naam nog (na wat hulp) en gaf eveneens de site op als ‘incontournable’.

 

Mijn eigen geschiedenis in de Kasteelstraat? Onderwijzersdiploma anno 1962 in de Wetenschappelijke B en regentendiploma anno 1964 Wetenschappen-Aardrijkskunde. Na legerdienst twee schooljaren actief in het katholiek en - jawel- ‘toenmalig staatsonderwijs'. Een verhaal apart … Daarna in de privé verzeild en achttien jaar landmeter gespeeld bij wijlen Aero-Survey. Waarna mijn CVN-natuurgidsen-diploma én regentendiploma erg van pas kwamen: 17 jaar gewerkt in Bezoekerscentrum Molsbroek bij vzw Durme te Lokeren tot aan mijn oppensioenstelling.

 

Op 4 juli 2012, vijftig jaar na diplomering, was er in die Kasteelstraat een reünie van economisten en wetenschappelijken, mét Georges Stuyts. Ik heb daarvan een geïllustreerd krantje gemaakt. Van de aanwezigen werd ook een groepsfoto genomen op de koer. Zie: foto.

Welgefeliciteerd met uw (en een beetje onze) website. Ik merk dat daar steeds bezoekers snuisteren. .

Beste groeten,

 

Willy Van Rompu (Belsele-Puivelde)

 

20.09.2013

Ik kwam op deze website terecht door te googelen naar 'Georges Stuyts', die ik destijds nog kort als directeur heb gekend en die onlangs in het programma 'de leraarskamer' uitgebreid aan bod kwam.

Ik was zelf op de Bisschoppelijke Normaalschool vanaf het 6e leerjaar oefenschool (Luc Van Sompel) t.e.m. de 6e humaniora. Mijn laatste klasfoto staat op de site!

Aan de foto's van de leraars van vroeger heb ik veel plezier gehad, ik ben zelf nogal 'nostalgisch aangelegd'...

Ik weet dat u zich vooral richt tot de oud-leerlingen van de regenten- en onderwijzersopleidingen maar toch mijn grote dank voor de site!

Geert Ferket (Wachtebeke)

 

25.11.2013

Beste André, beste oud-collega, beste oud-leraar van mijn eerste leerjaar (lichting 1962),

Proficiat met het genomen initiatief. Vanavond al een uur besteed (nuttig uiteraard) aan het doorsnuisteren van de site. Ik moet er nu mee stoppen van mijn madam: ik word er a) weemoedig van en b) ik moet nog wat doen voor de eerstejaars van het College morgen.

Uiteraard ken ik ze nog allemaal: eerste: jijzelf, tweede: Stefan Van Pottelberge, derde: Marcel Van Mele, vierde: Désiré De Kinder, vijfde: opnieuw Marcel, zesde: nog ne Marcel, maar nu De Backer.

Ik ging niet graag naar school toen (nu wel??? - maar ja!!!) maar hou niets dan positieve herinneringen over aan mijn verblijf bij jullie van 1962 tot 1998 (kan ook 1999 zijn, 'k zal mij vanavond nog een pilleken pakken, dan weet ik het nog wel, morgen)

Proficiat, je hebt weer heel wat mensen gelukkig gemaakt!

Herman Schack (Sint-Niklaas)

 

09.12.2013

Ik volg al een tijdje de site. Ik ben gediplomeerd in 1972, de eerste lichting die 2 jaar mocht studeren voor het diploma. Ik ben een oud-collega van Paul Bernaers uit Temse. Ik vind het uiterst knap om al die info terug te zien.

Ik heb ook wat info.

Mijn vader Leon Roels is gediplomeerd in 1941 en overleden op 08.08.1987. Hij zit op de tweede rij als tweede van rechts in de studiezaalfoto.

Een ander oud-collega, Luc Lambrechts (diplomajaar 1978), is geboren op 08.06.1957.

Hopelijk kun je hiermee de site weer wat bijwerken.

Luc Roels

 

23.02.2014

Beste Meester Boel,

Beste André,

Het moet zowat het schooljaar '76-'77 geweest zijn, u was meester in het 4de leerjaar van de oefenschool en ik had het genoegen leerling te mogen zijn in uw klas. Voor degenen die steeds school gelopen hebben in de Kasteelstraat, de oefenschool was de wijkafdeling van de Normaalschool, gelegen in de Watermolenstraat. Je kon er les volgen van het eerste tot en met het vierde leerjaar. Het was een beetje het buitenbeentje van de bisschoppelijke normaalschool, gelegen in de open natuur en eigenlijk ... enorm geprivilegieerd. Wij konden ravotten naar hartelust op den buiten en met slechts 4 leerjaren was de schoolgemeenschap zo klein dat leraars en leerlingen elkaar zeer goed kenden. Leren, ravotten, om ter eerst naar huis fietsen, huiswerk maken, Zorro kijken, de boeken van de Kameleon verslinden en 's anderendaags ... terug naar school. De wijkschool was bijna een labo-experiment dat de perfectie benaderde. Wij zagen er dan ook na het 4de leerjaar met z'n allen enorm tegen op om naar de bisschoppelijke normaalschool in de stad te moeten gaan maar meester Vandevoorde (5de) en meester De Backer (6de) wisten perfect hoe met ons om te gaan en in no time waren we thuis in de Kasteelstraat. Volgden 6 fantastische jaren op de middelbare school en dan ... the real life.

b verhofstedeBruno Verhofstede met zijn gezin vóór zijn huis, 'Larikshof' in Kapellen (2002)
Tot we in 2000 vernamen dat onze school met 161 jaar geschiedenis ... ophield te bestaan. De laatste Kasteelgalm bleef zonder echo. Een monument waar 6 generaties leraars vanuit Oost- en West-Vlaanderen werden opgeleid, bestond plots niet meer. Hoe kon zoiets gebeuren? Iedereen bleef verweesd achter en vooral ... zonder de mogelijkheid om met elkaar te kunnen communiceren.

Als ik er achteraf op terugkijk, was de gedrevenheid van het lerarenkorps en de pedagogische kwaliteit van het onderwijs ronduit top. Op dat moment vind je dat evident, het is pas later dat dit allemaal daagt. Ook het talenonderricht in het middelbaar stond op hoog niveau, dat is me later als licentiaat T.E.W. aan Ufsia (Universiteit Antwerpen) duidelijk geworden. Maar enkel dat belichten zou mijn andere leraars onrecht aandoen, die ons één voor één vooral op pedagogisch vlak, kneedden tot het worden van onszelf, mens.

Tussen 2000 en 2013 leek wel alsof dit alles van 1839 tot 2000 niet had plaatsgevonden. Leraars en leerlingen moesten maar aanvaarden dat dit belangrijk stuk van hun leven uitgegomd leek.

Bij deze dus mijn hartelijke dank aan André Boel om de Bisschoppelijke Normaalschool terug op de kaart te zetten. Voor sommige leerlingen misschien slechts een stukje uit hun leven, maar voor de meesten onder ons een essentieel onderdeel in de vorming van ons eigen levenspad. Is er een taak, buiten het ouderschap, die meer voldoening kan geven?

Omnia mutantur, nihil interit. Alles verandert, niets gaat ten gronde. De Bisschoppelijke Normaalschool heeft eigenlijk wat te vieren na een veel te lange stilte. Hoog tijd voor een reünie. Wie neemt het initiatief?

Bruno Verhofstede

(Bisschoppelijke Normaalschool 1973-1985)

Managing Director

Verhofstede & Partners