• Home
  • Gedichten
  • Haiku's bij het 'Lam Gods' - E.H. Antoine Rubbens (oud-leraar)

Haiku's bij het 'Lam Gods' - E.H. Antoine Rubbens

Bewonderen en danken

Bij de voorkant

Geduld van jaren

Twee broers aan het schilderen

Een meesterwerk groeit

 

Als pelgrim op weg

Met het gebed uit het hart

Lam Gods ontferm u

 

Adam en Eva

Links en rechts op het paneel

Droom van het begin

 

Afgunst, haat en nijd

Bedreigen de harmonie

Abel en Kaïn

 

Twee vrouwenkoren

Zingen en musiceren

Hemelse vreugde

 

In het blauw gekleed

Met een vroom boek in de hand

Een kroon op het hoofd.

 

Een vinger die wijst

Naar hem die het al regeert

Door Gods majesteit

 

Mantels blauw, rood, groen,

Geschilderd door kunstenaars

Tot eer van het Lam

 

Vader, waar ben jij

Verscholen in al het schoon

Glanzend in Christus

 

De zegende hand

Voor pelgrims van elke tijd

Door de stad van Gent

 

De duif en het lam

Ze nodigen allen uit

Waag de stap naar hen

 

De blik van het lam

Met de ogen van mensen

Doordringt en bevraagt

 

Een beker vol bloed

Van het lam dat leven geeft

De overwinnaar

 

Dagen onderweg

Vanuit dorpen en steden

Door bos en velden

 

Ruiters met vaandels

Naast  de stappers in het stof

Naar Jeruzalem

 

Parels en bloemen

Door het penseel van de broers

Sieren het veelluik

 

Lichtblauwe hemel

Kerktorens in de verte

Veel volk bij het Lam

 

De handdoek bij het wasbekken

Boden van vreugde

Zacharias en Micha

De Messias komt

 

Sibyllen dromen

Ze zien en zij voorspellen

Een gouden tijdperk

 

Weesgegroet meisje

Gods charme straalt over jou

Zo sprak de engel

 

Op de achterkant

Schildert Van Eyck het begin

“Fiat” zegt de vrouw

 

De Geest vindt zijn weg

Al zijn deuren gesloten

Naar een vrouw die bidt

 

Een blik in het huis

In de leegte gebeurt het

Maria aanvaardt

 

Een aandachtig oor

Doorheen het alledaagse

Voor God, die haar roept

 

Biddend in haar huis

Een vensterluik op de stad

Dienstmaagd van de Heer

 

Dicht bij haar keuken

Mediteert met veel gepeins

Een vroom joods meisje

 

Op het retabel

De kamer van Maria

Met witte handdoek

 

Een witte handdoek

In het huis van Maria

Teken van haar zorg

 

Hoe vaak al gebruikt

Het doek bij het wasbekken

Door een jonge maagd

 

Een pot en ketel

In het huis van Nazareth

Stem van hierboven

 

Tweemaal Johannes

Een apostel en doper

Beide gebeeldhouwd

 

Joos en Lysbette

Beide handen gevouwen

Fier op hun schenking

 

Op vraag van een vriend

Een probeersel van haiku’s

Van Eyck ter ere

Antoine Rubbens - oud-leraar