Eenzaamheid 2 

Mijn wereld nog slechts

één kamer groot.

Rollator, wagen of wandelstok,

steun in de nood.

Herinneringen gaan wel 

nog ver terug in de tijd.

Wat onlangs gebeurde

ben ik nu al weer kwijt.

De stilte weegt soms zwaar

op veel te lange dagen.

Ik blijf vaak lang zitten

met nutteloze vragen.

En toch voel ik me tevreden en blij 

met familie en vrienden aan mijn zij.

Want in de avond van het leven

blijft dankbaarheid een grote zegen!

Eddy Picavet - onderwijzer 1956