’t Beatelken

Gij krinkelende winkelende Beatleding

Uw pruik en kabotseken aan

Ik zie u niet geren met Beatleswing

Door steden en dorpekes gaan.

O! Beatles, leer mij toch uw taal

Gij jankt wel steeds uw droevig lied

En toch blijft het voor ons kabaal

Zeg ons wat dat bediedt

En… want wij verstaan het niet

Laat, Beatles, dan uw beeld in ons

Laat ’t beeld in ons kwijnen

En wil op tijd, op tijd en stond, verstommen en verdwijnen

E.H. Hugo Verbeke - oud-leraar -1964

(Geschreven in 1964 als uitdaging op de vraag: “Schrijf een twaalfregelig gedicht over een profaan onderwerp in de stijl van Guido Gezelle.)