Broeder Lacops - Victor Roels (O1911)

Victor Roels werd geboren te Oudenburg op 6 januari 1890. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1911. Hij woonde in Oostakker (noviciaat 26.12.1905), Sint-Niklaas (noviciaat 30.09.1907), Sint-Niklaas (26.12.1907), Bornem (09.09.1911), Oostakker (09.09.1925), Kisantu (05.08.1933), Molegbe (05.09.1937), Bwamanda (13.01.1939), Molegbe (10.01.1942), Oostakker (25.12.1947).

Hij overleed te Oostakker op 26 december 1948.

Tijdens de oorlog van 1914-1918 lag Bornem in het 'Spergebiet'. De studenten van Bornem en omgeving konden niet naar de colleges in de omliggende steden omdat ze de waterlopen Rupel, Schelde en Dender niet mochten oversteken. Pastoor Roosbroeck van Bornem, die reeds op rust was, aarzelde niet en stichtte in 1915 een Franstalige middelbare school onder de naam Ecole Moyenne Libre de Notre Dame de Crypte. Deze middelbare school heeft maar korte tijd bestaan, van 1915 tot 1921. Na de oorlog gingen de leerlingen terug naar de colleges in de steden. Een van de leraars en tevens directeur was broeder Lacops Roels. Op de foto zien we hem met enkele leerlingen van het derde jaar middelbaar in 1917. Broeder Lacops had het diploma van land- en tuinbouwleraar behaald, was landmeter en slaagde met grote onderscheiding (85,5%) in het toelatingsexamen voor landbouwingenieur te Leuven.

Bornem 1

Voor de Boerengilde van Bornem richtte hij als secretaris van de gilde, avondcursussen in tijdens de winter 1919-1920 en stichtte vervolgens de lagere landbouwavondschool en in 1922 de eerste gewestelijke landbouwavondschool van België. Dat alles na zijn dagtaak van leraar in de Franstalige middelbare school. Op de landbouwtentoonstelling te Mechelen in 1922, behaalde hij met zijn landbouw- en beroepsschool de eerste prijs. Een van zijn mooiste werken was zeker de door hem gestichte Studiekring van Bornem in 1925. Hij schreef veel artikels in boeken en tijdschriften, gaf ontelbare voordrachten en praktische lessenreeksen. Hij nam vaak examens af in het lager-, middelbaar- en normaalschoolonderwijs.

Het was een pijnlijke verrassing voor de Vlaamse boeren, toen het bericht kwam dat broeder Lacops in 1933 door zijn oversten aangeduid was om in Congo het landbouwonderwijs te beginnen met een middelbare landbouwschool te Kisantu. (Van 13.01.1939 tot 10.01.1942 was hij directeur van de Landbouwschool te Bwamanda). In 1948 vierden de landbouwscholen van Bornem hun 25-jarig jubileum. Mgr. Cruysberghs hield de feestrede. Broeder Lacops werd gedecoreerd met de gouden medaille van de Orde van Leopold II.

(Bron: boek '175 jaar Goede werken' en Geert Van Houte, onderwijzer Oostakker)