Schooljaar 1982-83

Eerste Pedagogische - klas A

Klastitularis: Theo Vervondel

Leerlingenlijst:

Luc Arens, Peter Baltussen, Luc Bouillon, Peter Coddens, Dominique Coppejans, Peter De Belie, Bert De Bock, Paul De Bock, Mark De Boeck, Kris De Bruyne, Geert De Corte, Ronny De Decker, Bert De Doncker, Geert De Maere, Luc De Mey, Chris De Waele, Filip De Wilde, Guy Dhaenens, Peter Donné, Paul Frencken, Pedro Haers, Rudi Veyt.

Eerste pedagogische - klas B

Klastitularis: Annemie Van den Camp

Leerlingenlijst:

Jeroen Jacob, Patrick Maes, Johan Meganck, Louis Palinckx, Ronald Rochtus, Paul Ruys, Stany Schevenhels, Koen Sinnesael, Bart Smet, Luc Somers, Herman Stroobandt, Jan Troch, Marc Trommelmans, Gino Van Campenhout, Gino Van Dam, Geert Vandenhende, Wim Van Goethem, Eddy Van Hese, Pascal Van Hiel, Jan Van Kemseke, Hans Van Poucke, Ivan Vercauteren, Hans Verhelst, Peter Wintraecken. 

Diplomajaar 1983

Hoger Pedagogisch Onderwijs van het korte type Lager Normaalonderwijs

Klas A

Klastitularis: August Van Acker

1983 O 2A

Eerste rij: 1 Filip 2 Jan Lampaert, 3 Filip De Decker, 4 Maurits Tachelet,  5 Marc De Gols, 6 Karl Baert, 7 Luc Braem,  8 Luc Dhanis, 9 Lieven De Langhe,

Tweede rij: 10 Stefan Accou, 11 Raf Heyndrickx, 12 Stan Nimmegeers, 13 Ivan Jacobs, 14 Alex Lemmens, 15 Paul Peeters, 16 Tonny Jacobs, 17 Serge Dierckxens,  18 Kris D'Hont.

Klas B

Klastitularis: Eddy De Munter

1983 O 2B

Eerste rij: 1 Geert Van de Vijver, 2 Luc Rogier, 3 Lieven Wytinck, 4 Jan Zaman, 5 Martin Smet, 6 Ivan Vercauteren, 7 Kurt Scheire, 8 Marc Verschraege, 9 Luc Van Halen,

Tweede rij: 10 Peter Simillion, 11 Lieven Coppens, 12 Eggerik Van Moere, 13 Peter Van Bauwel, 14 Herman Vermeiren, 15 Rudi Roels, 16 Jan Van Gysel, 17 Walter Van Eetvelt, 18 Erik Van Troyen. 

Gediplomeerden

  Naam en voornaam Geboortedatum Gerboorteplaats Woonplaats Overleden
A10  Accou Stefan 29.06.1963 Roeselare    
A6  Baert Karl 14.09.1963 Dendermonde    
A7 Braem Luc 13.07.1963 Soest (BRD)    
B11  Coppens Lieven 04.11.1962 Gent    
A3  De Decker Filip 12.01.1963 Hamme    
A5  De Gols Marc 19.09.1962 Hamme    
 A9 De Langhe Lieven 22.12.1963 Sint-Amandsberg    
A8  Dhanis Luc 23.01.1963 Sint-Niklaas    
A18  D'Hont Kris 20.06.1962 Lokeren    
 A17 Dierckxsens Serge 25.07.1962 Antwerpen    
A11  Heyndrickx Rafaël 30.07.1962 Beveren    
A13  Jacobs Ivan 01.03.1962 Sint-Gillis-Waas    
A16 Jacobs Tonny 01.03.1961 Essen    
A2 Lampaert Jan 03.06.1963 Wetteren    
A14 Lemmens Alex 03.08.1962 Sint-Niklaas    
A12 Nimmegeers Stan 26.03.1963 Lokeren    
A15 Peeters Paul 11.08.1963 Essen    
B15  Roels Rudi 31.10.1962 Kalmthout    
B2 Rogier Luc 09.04.1962 Beveren    
B7  Scheire Kurt 04.08.1962 Lokeren    
B10  Simillion Peter 11.03.1963 Lokeren    
B5  Smet Martin 05.08.1963 Sint-Niklaas    
B13 Van Bauwel Peter 24.01.1961 Schoten    
B1 Van de Vijver Geert 22.06.1962 Sint-Amandsberg    
B17  Van Eetvelt Walter 15.07.1962 Sint-Gillis-Waas    
B16  Van Gysel Jan 29.05.1962 Sint-Niklaas  Belsele  
B9  Van Halen Luc 26.09.1961 Beveren    
B12  Van Moere Eggerik 20.04.1962 Beveren    
B18 Van Troyen Erik 07.05.1960 Bornem    
B6  Vercauteren Ivan 01.12.1962 Sint-Niklaas    
B14  Vermeiren Herman 06.09.1959 Sint-Niklaas    
B3  Wytynck Lieven 30.08.1963 Ronsele    
B4 Zaman Jan 16.11.1962 Aalst    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes

- Martin Smet deed zijn middelbare studies in de Broederschool te Sint-Niklaas en daarna 2 jaar in de Normaalschool. Hij studeerde verder en werd psycholoog. Hij is nu onderwijzer in het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen.

- Karl Baert is master in de Pedagogische Wetenschappen en master in het Onderwijsmanagement. Hij was nascholer en projectmedewerker VLOR. Hij is al vele jaren onderwijsinspecteur, doceert aan DHOS Gent de cursus Toegepaste Gedragspsychologie en Ontwikkeling in verscheidenheid. Hij publiceerde als (mede) auteur diverse werken over leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren, o.a.:

- ADHD. Op één spoor (Uitg. Garant 2008);

- Waar is de grens? Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen (Uitg. Lannoo 2009);

- Mijn kind heeft NLD ( Uitg. Lannoo 2012);

- Ik hoor er ook bij. (met prof. Desoete UGent) Hoe omgaan met ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren (Die Keure 2012);

In 2015 schreef hij als coördinator en auteur, samen met enkele proffen het boek '625 onderwijsbegrippen. Het onderwijsvademecum voor de basisschool (Die Keure 2015).

- Stefan Accou is leerkracht in de Vrije Basisschool te Rekkem. In zijn vrije dagen en vakantieperiodes runt hij sinds 1990  Accou's Animatie. Sinds 2011 toert hij rond met een rode dubbeldekbus die tot speelbus is omgebouwd. Hij verhuurt ook andere speeltuigen en zelf treedt hij op als clown Jef.

- Luc Braem startte als leerkracht in 'De Regenboog', de latere Jonathanschool in de Kasteelstraat te Sint-Niklaas, belandde daarna in Emiliani in Lokeren en bij Berkenboom in de Heistraat te Sint-Niklaas. Hij is meer dan 20 jaar leerkracht in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (College) te Sint-Niklaas, waar hij sinds 1 september 2011 directeur werd van de Lagere School in opvolging van Lucien Naudts.

- Marc Gols is directeur van de Gemeentelijke Basisschool 'De Dobbelsteen' in Moerzeke.

- Lieve De Langhe is directeur in de Lagere School Campus Glorieux in Ronse.

- Rudi Roels is onderwijzer aan de Vrije Basisschool 'De Linde', Achterhoek- Kalmthout.

- Peter Similion is directeur van de Vrije Basisschool 'Dol-fijn' in Eksaarde. Hij beleefde het drama met zijn kleuterjuf Martine die in 2020 werd vermoord.

- Peter Van Bauwel is leerkracht aan de Mater Dei Basisschool 'De Vlinder' in Brasschaat.

- Geert Van de Vijver is coördinator bij NEOn+, ondersteuningsnetwerk Deinze.

- Walter Van Eetvelt is leerkracht aan de Vrije Basisschool 'Sint-Jozef' te Lochristi.

- Jan Van Gysel is leerkracht aan de Stedelijke Basisschool 'Gavertje Vier' in Belsele (Sint-Niklaas).

- Luc Van Halen werkt op het secretariaat van Campus Broederschool Handel te Sint-Niklaas.

- Eggerik Van Moere is leerkracht aan de Gesubsidieerde Basisschool 'De Toren' te Melsele. 

 - Erik Van Troyen is teambegeleider bij Centrum Basiseducatie Antwerpen (Ligo Antwerpen).

- Ivan Vercauterenklik hier.

- Herman Vermeiren was sinds 1 september 2001 directeur van de Vrije Basisschool 'De Minnestraal' in Lebbeke. In 2020 werd hij directeur Infrastructuur Oscar Romero Scholen Dendermonde. Hij kreeg zo de zorg over 14 basisscholen in de regio en het Oscar Romerocollege van Dendermonde.

- Lieven Wytynck is directeur van de Vrije Lagere School 'Klim' te Sint-Pieters Buiten Gent.