Paul Martens

paul martensx
Paul Martens werd geboren te Kaprijke op 28 september 1934. Hij volgde de lagere school in Kaprijke en zijn middelbaar aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo (1947-1949). Daarna behaalde hij het diploma van onderwijzer (1953) en van regent Letteren (1955) aan de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas. Hij begon zijn beroepsloopbaan als leraar geschiedenis en aardrijkskunde in het vrij secundair onderwijs (1955-1965).

In 1956 werd Martens lid van de Volksunie (VU) te Gent en stichtend voorzitter van de Gentse afdeling van de Volksunie Jongeren. Hij zetelde in het arrondissementeel bestuur en werd in 1961 opgenomen in het hoofdbestuur van de VU, waar hij verantwoordelijk was voor de informatie- en studiedienst van de partij. Tussen 1959 en 1965 was Martens actief als propagandist in het studentenmilieu van Gent en Leuven en medeorganisator van de Marsen op Brussel. Martens begon zijn journalistieke loopbaan als losse medewerker van het weekblad De Volksunie. In 1963 publiceerde hij een overzicht van de politieke ontwikkelingen omtrent het vastleggen van de taalgrens. Na de mislukte onderhandelingen met de partijtop van de VU volgde een periode van politieke inactiviteit (1965-1970).

Martens werd, eveneens in 1965, redactiesecretaris en journalist bij De Bond, het weekblad van de Bond van Grote en Jonge gezinnen waar hij zich onder meer interesseerde voor de milieuproblematiek. In 1970 keerde hij naar de VU terug. Hij werd redactielid en later hoofdredacteur van Wij (tot 1977). In 1977-1978 was hij kabinetsmedewerker van minister van wetenschapsbeleid Hector de Bruyne en in 1978-1979 persattaché van minister van wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove. Vanaf 1978 stond hij bovendien opnieuw voor de klas, tot hij in 1982 uitgever van een publiciteitsblad werd. Van 1988 af werkte hij opnieuw voor de VU, als medewerker van de VU-fractie in de Vlaamse Raad en als kabinetsmedewerker voor milieuzaken van Vlaams minister van verkeer, buitenlandse handel en staatshervorming Johan Sauwens (beide tot aan zijn pensionering in 1995).

Martens was actief in de lokale politiek. Van 1971 tot 1998 zetelde hij in de Merelbeekse gemeenteraad en was er van 1977 tot 1997 eerste schepen. Hij vertegenwoordigde de VU in diverse beheerraden, waaronder die van de Belgische Radio en Televisieomroep (1973-1979 en 1985-1987).

Hij overleed te Merelbeke op 20 februari 2021.