Herman Verschelden

hermanverschelden2
Herman Verschelden werd geboren op 16 april 1941 te Lokeren. Aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas werd hij als regent Nederlands - Geschiedenis gediplomeerd in 1964. Hij werd leraar Nederlands en Engels aan het Sint-Jozefscollege te Tielt. Hij was een vrij rebelse leraar en daardoor op handen gedragen door zijn leerlingen. Een schalkse ruiter avant la lettre. Wel even graag gezien door zijn collega's waar nog een paar vernieuwende figuren bij waren. Zijn schooltoneel was van een uitzonderlijke gehalte. Toneel was zijn roeping. 

her verscheldenBegin december 1967 richtte de toen 26-jarige leerkracht samen met enkele van zijn studenten het theatergezelschap 'Malpertuis' op in de kelder, 'Het Vossenhol', van Cultuurcentrum het Gildhof in Tielt. Hij noemde zijn gezelschap naar de burcht van Reinaert de vos. Op 9 december 1967 ging de allereerste voorstelling van Theater Malpertuis in première. In amper tien jaar tijd groeide Theater Malpertuis uit tot een professioneel theater waarvan Herman Verschelden directeur, acteur en regisseur was. Herman maakte er een theaterhuis van dat garant staat voor innovatie, experiment en kwaliteit. Hij was één van de pioniers die er voor vochten dat theatermakers een podium kregen. Tot op vandaag is het theatergezelschap uit Tielt een gerenommeerde speler in de theaterwereld. De beste Vlaamse acteurs en gezelschappen zijn er regelmatig te gast.

Herman was gedurende bijna 4 decennia ook de drijvende kracht en begeesterende leerkracht van de woordafdeling in de Academie voor Woord & Muziek van Tielt waar hij de liefde voor theater doorgaf aan intussen gekende acteurs zoals Matthias Sercu.

Herman Verschelden was ook leraar aan de stedelijke academie in Deinze en docent aan het Conservatorium in Gent. Hij is medestichter van 'Apero con Fuoco'. Het is een platvorm voor zowel veelbelovende musici als talent van eigen bodem. 

1999verscheldenHerman Verschelden (uiterst rechts) bij de opening van het nieuwe Theater Malpertuis in 1999Bij de heropening van het Cultureel Centrum werd de zaal 'Het Vossenhol' herdoopt in de 'Herman Verscheldenzaal'.

Verschelden was zo'n veertig jaar actief bij Malpertuis, tot hij in 2007 om gezondheidsredenen een stapje achteruit zette.

 

 

Op 21 september 2017 overleed hij te Brugge. Vijftig jaar na de stichting van Theater Malpertuis vindt heel acterend Vlaanderen de weg naar Tielt.

rouwberichthermanverschelden

Zonder Herman Verschelden bestond Theater Malpertuis niet. Hij heeft er 40 jaar zijn stempel op gedrukt en dat leidde tot frisse innovatie, nieuwe inzichten en prachtig theater. Ook gaf hij artisten en onbekende acteurs podiumkansen en was hij een uitzonderlijk docent.

Op 7 april 2018 brachten Theater Malpertuis, de familie en de vrienden van Herman Verschelden een avondvullende hommage aan de stichter en voormalig directeur, onder de noemer 'De Roep van de Vrijheid'.