Karl Scheerlinck

scheerlinckKarl Scheerlinck werd geboren te Wilrijk op 21 september 1962. Zijn humaniorastudies deed hij in het Sint-Lievenscollege te Antwerpen. Hij behaalde het diploma van regent Nederlands-Engels aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1982. Hij studeerde verder aan de KU Leuven tot 1986 en behaalde er de licentie Kunstwetenschappen.

In het najaar van 1986 werd hij leraar aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen, waar hij nog steeds werkt. Tegelijkertijd werkte hij zijn thesis af en behaalde hij zijn aggregaat voor het Hoger Secundair Onderwijs (1988).

Na zijn legerdienst, vanaf 1990, ging hij full time aan de slag in het onderwijs, eerst als leraar Nederlands en geschiedenis en vervolgens tot op heden esthetica en enkele uren expressie. Hij werd tevens archivaris van de school.

Vrij snel nam hij enkele uren verlof om zich ook op zijn kunstwetenschappelijke activiteit toe te leggen. Hij werd publicist i.v.m. affichekunst, reclamevormgeving en architectuurgeschiedenis. Sinds 1991 stelde hij als curator een twintigtal tentoonstellingen van historische affiches samen. Geregeld geeft hij adviezen en bijdragen aan binnen- en buitenlandse veilinghuizen en musea i.v.m. affichekunst.

Inmiddels schreef hij 25 eigen boeken en werkte hij ook mee aan 25 andere boeken die vooral gewijd zijn aan de geschiedenis van de Belgische affichekunst, ook aan Antwerpse architectuur- en schoolgeschiedenis. In het najaar van 2019 verschijnen nog drie nieuwe publicaties waarvan twee gewijd aan de figuur van Marie-Elisabeth Belpaire en haar betekenis voor het katholiek Vlaamse onderwijs.

Enkele boeken van Karl Scheerlinck:

boekJenever likeurx
Jenever en likeur: affiches die blijven hangen

boekjenever
Jenever en likeur in kleur 1885-1940

boekcultureel
Culturele affiches te Antwerpen in kunsthistorisch perspectief 1880-1914

boekost
Alfred Ost: affiches

 

 

 

Tussen 2005 en 2008 was Karl deeltijds praktijklector aan de Academische Lerarenopleiding Faculteit Letteren (Archeologie en Kunstwetenschappen) van KU Leuven. Hij nam ontslag om zich weer met zijn kunsthistorisch onderzoek en publicaties te kunnen bezighouden.

Van 1988 tot 1992 was hij gids in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

 Wil je meer weten over affichekunst: ga naar www.belgianposterpages.com. Het is een nieuwsmagazine over het Belgische affichelandschap met accurate informatie over tentoonstellingen, publicaties en veilingen in België of (over Belgische affiches) in het buitenland.