Carl Medaer

Carl Medaer10
Carl Medaer werd geboren in 1939. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1958. Hij studeerde verder aan de universiteit van Gent en werd licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen.

Als pedagoog is hij de oprichter en bezieler van leefscholen binnen het Gemeenschaponderwijs. Het concept 'leefschool' werd door Carl Medaer ontwikkeld op basis van ervaringen in Projectschool 'De Buurt' in Gent. Hij werd in de jaren '90 aangetrokken door het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, om zijn concept in Vlaanderen te verspreiden. Zo telt het GO! tot op heden meer dan 30 leefscholen.

boekmedaer3
In zijn boek 'Kabouter tussen reuzen' vertelt Carl Medaer hoe 'De Buurt' sinds 1973 bouwt aan een eigen vernieuwing in het basisonderwijs en onderwijsopbouwwerk. Begonnen in 1973 (toen uitgangspunten en visie werden ontwikkeld) is vanaf 1974 langzaam maar zeker het project in de praktijk uitgevoerd.

Om op een school samen te leven met respect voor ieders vrijheid en mening zijn er regels en maken kinderen, ouders en begeleiders samen afspraken. Daardoor wordt een aangename, leerrijke leefomgeving geschapen. Kinderen krijgen op een leefschool de kans en de tijd actief betrokken te zijn bij wat er rondom gebeurt. Zo wordt er sterk gewerkt met projecten. Deze projecten worden grondig uitgewerkt in de leefgroepen en o.a. via groepswerk en coöperatieve werkvormen besproken, gestuurd en geëvalueerd. Tijdens de projecten realiseert men een geïntegreerde aanpak van alle leergebieden en leerdomeinen uit het leerplan.

Leefgroepen brengen kinderen van verschillende leeftijden samen die daarin kansen krijgen om met en van elkaar te leren. De kinderen krijgen de mogelijkheid aan zelfevaluatie te doen, want zelfkennis is belangrijk. Er zijn geen leerjaren maar leefgroepen.

De school biedt aan elk kind maximale kansen om zich zo harmonieus mogelijk te ontplooien: sociaal, emotioneel, cognitief, creatief, motorisch en lichamelijk.

Solidariteit en mekaar helpen en bijstaan wordt een basisgegeven, ongezonde concurrentie en prestatiedrang een te vermijden element binnen het opvoedingsproject en onderwijsmodel.

Carl Medaer schreef heel wat boeken i.v.m. leefscholen.

          - Leren met projecten

          - Inrichten van een school binnen en buiten

          - Diferentiëren en individualiseren

          - Een school om te leven, een leefschool

          - Hoekenwerk in een kleutergroep

boekmedaer

boekmedaer2boekmedaer6boekmedaer7 boekmedaer5