August Wauters

g rombaut
Geboren te Temse op 16.10.1915

Behaalde het diploma van onderwijzer in 1934 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij gaf les in de aangenomen lagere school van Temse-Velle.

Hij werd daarna licentiaat in de opvoedkunde aan de universiteit van Leuven.

Op 1 september 1939 werd hij tot onderwijzer benoemd aan de lagere oefenschool. Hij werd tevens belast met de lessen Nederlands voor het voorbereidend jaar in de Normaalschool.

Op 15 september 1942 promoveerde hij tot doctor in de Opvoedkundige Wetenschappen.

In 1946 werd hij benoemd tot kantonnaal inspecteur te Sint-Kwintens-Lennik. Zijn opvolger als leraar was oefenschoolonderwijzer Julien Dhont.

Hij overleed te Borgerhout op 6 december 2006

prentje g wauters

 


In de vrede van de Heer werd opgenomen

de heer

August WAUTERS

weduwnaar van mevrouw

Paula DE ROP

Doctor in de Pedagogie Ere - schoolinspecteur van het kanton Boom Ere - inspecteur van het gemeentelijk onderwijs in Borgerhout

geboren te Temse op 16 oktober 1915 en onverwacht overleden te Borgerhout (Sint-Erasmusziekenhuis) op 6 december 2006, gesterkt door de H. Sacramenten.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op woensdag 13 december 2006 om 11 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw van het H.Hart (Te Boelaarlei - Borgerhout). Aansluitend zal hij begraven worden op de begraafplaats van Borgerhout - Silsburg.

Rouwadres : Ossenblokstraat 18 - 2140 Borgerhout

 


 

 

 

{gotop}