Kris De Ruysscher

100 LOS KS Kris De Ruysscher 1985 - 19861985kris.de.ruysscher22014

Naam: Kris De Ruysscher

Geboortedatum: 13.10.1965

Geboorteplaats: Hamme

Diplomajaar: 1985 

Oefenschoolperiode: 01.09.1985 – 30.09.1989 (september 1989 in wijkafdeling 3e leerjaar)

Functie in de oefenschool: klastitularis

Loopbaan: Vanaf 1989 was hij onderwijzer in het College te Sint-Niklaas. In 1997 werd hij directeur van de Vrije Baisschool Sint-Annaschool in Hamme. In 2000 werd hij directeur van de Don Boscoschool te Sint-Niklaas. Hij is nu pedagogisch begeleider VVKBaO, projectleider voor Muzische opvoeding en Rationele vorming.

Overleden: