Werner Smet

W Smet

Naam: Werner Smet

Geboortedatum: 25.04.1928 

Geboorteplaats: Nieuwkerken-Waas (woonplaats Kieldrecht)

Diplomajaar: 1947 (na vijfjarige opleiding vanaf 1942)

Oefenschoolperiode: 1954 - 1970

Functie in de oefenschool: klastitularis in meerdere leerjaren

Loopbaan: Hij begon als godsdienstleraar in het Rijksonderwijs, vervolgens onderwijzer bij de Broeders te Sint-Niklaas en in 1954 oefenschoolonderwijzer in Sint-Franciscus Lagere Oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. In 1970 werd hij kantonnaal inspecteur in het lager onderwijs benoemd, eerst in het kanton Boom.

Pensioen:

1970 W Smet inspecteur