Desiré De Kinder

Naam: Désiré De Kinder

Geboortedatum: 29.04.1945

Geboorteplaats: Hamme

Diplomajaar:  1965

Oefenschoolperiode: 1965 - 1966

Functie in de oefenschool: klastitularis in 4e leerjaar B

Loopbaan: Na zijn diplomering begon hij onmiddellijk in de oefenschool als titularis in het vierde leerjaar. Na dit eerste schooljaar 1965-66 werkte hij tijdelijk in de parochiale school in de Lindelei te Hemiksem om dan zijn legerdienst te vervullen.

Na zijn dienstplicht begon hij in het Sint-Jozefinstuut te Antwerpen (Luchtbal), een school voor kinderen met beperkingen (type 1, 2 en 4) en bleef er werkzaam tot aan zijn pensionering in 2005.

Pensioen: 2005