E.H. Hugo Ryckaert

hugoryckaert3
Hugo Ryckaert werd geboren op 14 februari 1935 te Zwijndrecht. Al van kindsbeen af wou hij priester worden. Hij wou graag naar het college gaan, maar dat ging niet van thuis. Hij ging dan maar naar de vakschool in Antwerpen en studeerde daar af als elektricien. Hij werkte daarna een tijdje in een fabriek voor liften, ging naar het leger en keerde daarna terug naar dezelfde fabriek. hugoryckaert2En toen besliste hij: ik ga studeren. Voor hij het seminarie mocht volgen, moest hij eerst nog drie jaar algemene vorming volgen, met veel Latijn erbij. Uiteindelijk werd hij op 25 april 1965 in Gent priester gewijd. Hij werd dan 3 jaar subregent in het Heilig Maagdcollege in Dendermonde. Daarna volgde een benoeming als onderpastoor in Kallo. Na een periode als onderpastoor belandde hij op de administratieve dienst van het bisdom in Gent. Van 1974 tot 1977 oefende hij een gedeeltelijke administratieve functie uit in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Op 1 oktober 1977 werd hij benoemd tot onderpastoor te Kieldrecht en in 1993 volgde zijn benoeming als pastoor van de parochie Pius X op de wijk Eenbeekeinde in Destelbergen. In 2008 werd er de parochie van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw aan toegevoegd. Op 1 augustus 2013 ging hij op rust.

Sport is altijd een grote hobby van Hugo Ryckaert geweest, vooral lopen. Vanaf zijn dertigste begon hij zelf met duurlopen. Hij liep meerdere halve marathons in verschillende Belgische steden zoals Brugge, Antwerpen, Brussel, Oostende,... Hij liep zelfs drie marathons waaronder in 1992, op 58-jarige leeftijd, de marathon van New-York. Hij was de 7 070e op 27 488 deelnemers in een tijd van 3 uur 37 minuten en 53 seconden. Zijn beste tijd liep hij in datzelfde jaar in de Gulden Sporen Marathon van Brugge. Tijd: 3 uur 21 minuten. Met zijn benoeming als pastoor van Destelbergen in 1993 kwam een einde aan de vrije tijd om voldoende te trainen en meteen ook aan de actieve sportbeoefening.

Als ontspanning nam hij vroeger ook het penseel ter hand. Hij volgde vijf jaar avondschool in Sint-Lucas Gent. En tijdens zijn functie in het bisdom zelf volgde hij jarenlang Spaanse lessen, wat hem ook jaarlijks in Spanje bracht. En zijn brevier leest hij nog steeds in het Spaans. 

Hij woont nu in Sint-Amandsberg en doet het - hij is er 85 - rustiger aan. Maar bezig blijft hij. Hij leert nu Esperanto en met zijn koersfiets gaat hij soms ook nog eens de straat op.

Bij zijn afscheid aan de Normaalschool in 1977...

De trouwe en stille medewerker van ons secretariaat, E.H. Hugo Rijckaert, werd op 1 oktober 1977 benoemd tot onderpastoor te Kieldrecht.

Velen die met hem hebben samengewerkt of hem aan het werk zagen, wanneer ze op het secretariaat voorbijkwamen, bewonderden de nauwgezette zorg, de stiptheid en de rustigheid waarmee hij de zaken afhandelde. Steeds gelijkmoedig en vriendelijk kon hij elkeen te woord staan en voorthelpen.

Wij danken hem zeer hartelijk om zijn trouwe inzet en wensen hem in zijn nieuwe functie hetzelfde rustig enthousiasme, dat we van hem mochten ondervinden. Ook het priesterkorps waarmee hij regelmatig aan tafel samen was, wenst hem een vruchtbaar apostolaat op de parochie en dankt hem oprecht voor het aangenaam samenzijn al de tijd dat Hugo onder ons verbleef.

(Kasteelgalm, winter 1977)