E.H. Richard Temmerman

Geboren te Adegem op 13.05.1887.

Op 20.03.1916 werd hij benoemd tot leraar in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

17.06.1916: priesterwijding

23.08.1917: onderpastoor te Zarlardinge

26.03.1919: onderpastoor te Tielrode

22.04.1932: onderpastoor te Welle

16.05.1933: onderpastoor te Sint-Laureins

03.08.1940: pastoor te Zonnegem

Hij werd ziek en nam ontslag op 31.05.1945.

Op 19.07.1945 overleed hij te Tielrode waar hij verschillende jaren onderpastoor was geweest. 

Naar het getuigenis van zijn parochianen was hij een voorbeeldig herder voor hen.

bidprenttemmerman02

bidprenttemmerman01