Carlos Martens

c martens
Carlos Martens werd geboren in Waarschoot op 29 november 1942. Hij studeerde van 1956 tot 1962 voor onderwijzer aan de Bisschoppelijke normaalschool. Hij behaalde in 1966 het licentiaatsdiploma Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1981 promoveerde hij tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen met het historisch-pedagogisch proefschrift “Herbart en het herbartianisme in het Belgische lager onderwijs, 1870-1922”. Van 1966 tot 2005 doceerde hij pedagogische vakken aan de lerarenopleiding-onderwijzer, achtereenvolgens aan de Lagere Normaalschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, de gefuseerde lerarenopleiding BNS-OLVP en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
Hij doceerde het vak ‘historische pedagogiek’ aan de hogere pedagogische instituten van Antwerpen (1975-2003) en Gent (1984-2011).
Hij was redactiesecretaris van ‘De Katholieke Schoolgids’ van 1971 tot 2012.

 

 

Publicaties               

A. Bijdragen in boeken

Das Problem des funktionalen Lernens bei J.F. Herbart. In: H. MIESKES & J. SCHILLING (eds.),  Erziehungswissenschaft in der Bewährung. Dl. 2: Herbart - ein geschichtliches Vermächtnis - Stellungnahmen und Würdigungen. Festschrift für Walter ASMUS zum 70. Geburtstag, Giessen, 1973.

Herbart-Rezeption und Herbart-Forschung in Belgien. In: R. LASSAHN (ed.), Tendenzen internationaler Herbart-Rezeption, Kastellaun, A. Henn, 1978, p. 77-91.

Herbarts Beitrag zur moralischen Erziehung. In : E.E. GEISSLER (ed.), Herbarts Beitrag zu einer Theorie der moralischen Erziehung. Bonn, 1980, p. 51-74.

L' influsso di herbart e dell'herbartismo sull'attività pedagogica in Belgio. In: R. PETOELLO (ed.), J.F. Herbart 1841-1991. Milaan, 1992, p. 697-711.

Herbart en het herbartianisme in het Belgische lager onderwijs, 1870-1922. Een onderzoek naar het verloop van een onderwijsinnovatie, Leuven, Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Afdeling Historische Pedagogiek, 1981, CI-697 pp.

Herbart als Vorläufer der Reformpädagogik im belgischen pädagogischen Leben. In: E.E. GEISSLER (ed.), Johann Friedrich Herbart "Der beste Pädagoge unter den Philosophen und der beste Philosoph unter den Pädagogen", Bonn, 1991, p. 46-56.

Herbart, herbartianisme en reformpedagogiek. In: F. SIMON (ed.), Liber amicorum Karel De Clerck, Gent, 2000, p. 81-95.

Het herbartianisme: een vergeten wetenschapsgeschiedenis. In: M. D’HOKER & M. DEPAEPE (eds.), Op eigen vleugels. Liber amicorum prof. dr. An Hermans, Antwerpen-Apeldoorn, 2004, p. 39-46.

Dansen op het graf van Herbart. Een historisch-pedagogische bijdrage tot de studie van het herbartianisme. Dl. 1: Het levensverhaal van Johann Friedrich herbartHerbart (1776-1841), Sint-Niklaas, 2017.

B. Tijdschriftartikels

Herbezinning over Herbart, Tijdschrift voor Opvoedkunde, 1965-66 (11), p. 225-243.

Het functioneel leren bij Johann Friedrich Herbart, Tijdschrift voor Opvoedkunde, 1966-67 (12), p. 23-36, 101-113, 151-167, 193-210, 280-287.

Een nieuwe visie op J.F. Herbart, De Katholieke Schoolgids, 1973 (27), p. 167-176.

Das Problem des funktionalen Lernens bei J.F. Herbart, Pädagogische Rundschau, 1974 (28), p. 532-546.

Herbart en het pedagogisch leven in België van 1870 tot 1885. In: Liber Amicorum Professor Dr Victor D'Espallier, Leuven, Universitaire Pers, 1976, p. 175-186.

Recent Herbart Studies: A Survey of the Post-War German Literature on Herbart, Paedagogica Historica, 1976 (XVI), p. 310-335.

De implementatie van herbartiaanse opvattingen in de Belgische lagere school, begin twintigste eeuw, Pedagogisch Tijdschrift. Forum voor Opvoedkunde, 1982 (7), p. 262-274.

De actuele betekenis van Herbarts didactische en schoolorganisatorische opvattingen, Pedagogische Studiën, 1983 (60), p. 241-251.

Herbart en het herbartianisme en de aanvang van de wetenschappelijke pedagogiek in België, Persoon en Gemeenschap, 1993 (45), p. 259-268.

Wetenschappelijke activiteiten

Referaat gehouden op 11.06.1976 aan de Justus Liebig-universität Giessen o.l.v. prof. dr. Rudolf Lassahn n.a.v. de 200ste verjaardag van de geboorte van J.F. Herbart (1776-1841) met als titel "Herbartrezeption und Herbartforschung in Belgien". 

Referaat gehouden in de herfst van 1980 aan de Rheinische Friedrich Wilhelmsuniversität Bonn n.a.v. een colloquium over "morele opvoeding" o.l.v. prof. dr. Erich E. Geissler met als titel "Herbarts Beitrag zur moralischen Erziehung".

Referaat gehouden op het driedaagse Herbart-symposium in 1990 georganiseerd te Walberberg door prof. dr. Erich E. Geissler met als titel "Herbart als Vorläufer der Reformpädagogik".

Deelname aan een Europees uitwisselingsproject in het kader van het ARION-programma met seminaries in Londen en Cambridge rond het thema "Initiële en voortgezette vorming van leerkrachten" (november 1991).

Voordracht met als titel “Herbart im belgischen pädagogischen Leben” op het colloquium van de Internationalen Arbeitsgruppe Herbartianismus (2 tot 4 april 2003) aan de Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Deelname aan het symposium van het Internationale Herbart Gesellschaft van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg van 22-24 september 2003 met als thema “Herbarts ‘Ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung’”.

Voordracht met als titel “Die Auseinandersetzung mit Herbart im belgischen pädagogischen Leben  und in der Forschung” op het symposium van het Internationale Herbart Gesellschaft in het voorjaar 2009 in de Franckeschen Stiftungen in Halle.

Organisator van het 3de Symposium van het Internationale Herbart Gesellschaft  aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (campus Sint-Niklaas) van 4-6 mei 2004 met als thema “Herbart und Dewey”.

In het kader van posthogeschoolopleidingen van de KaHo-Sint-Lieven: voordrachten voor leerkrachten basisonderwijs met als thema "Traditionele vernieuwingsscholen", "Jenaplanscholen", "Steinerpedagogiek en Vrije Scholen", "Daltononderwijs”.