E.H. Jozef Sterck

E.H. Jozef Sterck werd geboren te Mere op 01.12.1913.

Van 1934 tot 1938 deed hij zijn theologiestudies in het Grootseminarie te Gent. Hij werd priester gewijd op 24.04.1938 te Gent.

In 1938 was hij waarnemend subregent in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Van 1938 tot 1942 deed hij zijn licentiaatsstudies Germaanse Filologie aan de KU Leuven en in 1946 haalde hij zijn doctoraat met een proefschrift over Marnix van Sint-Aldegonde. Dit proefschrift werd bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Op 14.07.1942 werd hij leraar aan het Sint-Jozefinstituut te Sint-Niklaas.

Op 30.04.1949 werd hij principaal in het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen.

Op 29.05.1954 werd hij diocesaan inspecteur moderne talen.

Op 22.12.1966 werd hij algemeen directeur van de Zusters van O.L.Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas.

In 1958 ontving hj de prijs voor monografie.

Sinds 1968 was hij lid van de redactieraad 'Vlaanderen'.

Hij overleed te Sint-Niklaas op 30.11.1991.

 

 

 

{gotop}