E.H. Piet Huysman

1959piet.huysmansPiet Huysman werd geboren in Gent op 19 oktober 1926 en tot priester gewijd op 16 april 1950. Hij was enkele jaren onderpastoor in Gentse parochies, o.a. Ledeberg. Hij werd in 1956 benoemd tot godsdienstleraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, in vervanging van E.H. Flor Hofmans.

Hij bleef drie jaar en verliet de Normaalschool in juli 1959. Na een jaartje bijzondere voorbereiding in 't Amerikaans Kollege en een korte stage in een Spaanse parochie, is hij missionaris-pastoor geworden van La Asuncion in Caracas (Venezuela): 40 000 zielen... en wantoestanden ongehoord. In één van zijn brieven in 'Caracas y Santiago' heeft hij het vooral over de groeiende ontkerstening midden de snelle evolutie op intellektueel en technisch gebied: "Het wordt tijd dat de latente geloofscrisis aangepakt wordt, niet om nogmaals te koloniseren, maar om echt vrij te maken van bijgeloof en onzinnige tradities." Naast zijn geweldige parochiale activiteiten allerhande, hield hij zich speciaal bezig met de religieuze vorming van een tiental universiteitsstudenten van zijn parochie.

In 1999 keerde hij terug naar België en sinds 3 maart van dat jaar was hij aalmoezenier van het rustoord De Linde in Waarschoot. Hij overleed er in mei 2004.