Eddy Van Hoye

Eddy Van Hoye was van 1992 tot 1995 directeur van de fusieschool Bisschoppelijke Normaalschool Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, in opvolging van Michel Roose.

Vanaf 1 september 1995 was hij departementshoofd van KAHO Sint-Lieven, campus Sint-Niklaas (nu Odisee). Hij ging met pensioen in 2006.

Tot augustus 2014 was hij lid van de Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas secundair onderwijs als kenner van het Hoger Onderwijs. 

Hij overleed op 23 mei 2020.

Lees meer: klik hier en klik hier.

E-mail