Michel Roose

M Roose

Michel Roose werd geboren te Gent op 27.09.1932. Hij studeerde pedagogie aan de universiteit Gent (licentiaat Pedagogische Wetenschappen) en keerde daar later nog terug voor een postuniversiteit diploma didaxologie.

Hij werd leraar opvoedkunde en methodiek in de middelbare en psychologie in de lagere Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas vanaf 1959. Sinds februari 1980 leidde hij als opdrachthouder bij het Nationaal Verbond van het Katholiek Pedagogisch Hoger Onderwijs (NVKPHO) in Brussel de theoretische hervorming van de lerarenopleiding. Het was o.m. zijn taak de leerplanwerkgroep te begeleiden en ontwerpteksten te distilleren i.v.m. stages en evaluatie.

Hij werd directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool O.L.Vrouw Presentatie sinds de fusie vanaf 1 augustus 1987 tot 1992.

Hij overleed te Lokeren op 29 juli 1992. Hij zou op 1 september 1992 op zestigjarige leeftijd officieel met pensioen zijn gegaan.

overlijdensbericht-M.-Roose

 

rouwprentM Roose

 Lees ook: Leraar

 

 

E-mail