Overlijden Willy Keymeulen

willy keymeulen
Op 23 september 2022 overleed te Aalst oud-onderwijzer Willy Keymeulen. Hij werd geboren te Ninove op 28 februari 1939. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1958. Hij was leerkracht in het Sint-Maarteninstituut te Aalst en daarna in de wijkafdeling waar hij in 1983 schoolhoofd werd tot aan zijn pensionering in 1994.

In 1993 begon zijn tweede leven. Hij had een grote tuin en kreeg de microbe van het eco-tuinieren. Hij werd herborist en een moerbeikenner. De jaarlijkse opentuindagen in zijn moerbeituin vol zeldzame moerbeibomen van over de hele wereld, waren zijn hoogdagen.

De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 1 oktober 2022 in de parochiekerk van O.L.V. Bijstand (Mijlbeek) te Aalst om 10.00 uur.

Rouwbrief Willy Keymeulen1 1

Rouwbrief Willy Keymeulen2 2

Lees meer over Willy Keymeulen: klik hier en klik hier.

Klasgenoot Hubert De Smet schreef een haïku voor hem.

                                                                           Een vriend vertoefde

                                                                         Een tuinpad, een hoge boom

                                                                         Moerbeien treuren.

Hubert De Smet vond inspiratie voor deze haïku in het liedje 'Het dorp' (Wim Sonneveld) dat Willy zo graag hoorde en in het gedicht 'De moerbeitoppen ruischten' (Nicolaas Beets).

                                                 Toen ik langs het tuinpad van mijn vader

                                                 de hoge bomen nog zag staan

                                                 Ik was een kind, hoe kon ik weten

                                                dat dat voorgoed voorbij zou gaan.

                                                                             -0-

                                                'De moerbeitoppen ruischten',

                                                God ging voorbij;

                                                Neen, niet voorbij, hij toefde;

                                                Hij wist wat ik behoefde,

                                                En sprak tot mij.