Overlijden Paul Bernaers

Bernaers Paul
Op 22 december 2020 overleed thuis in Temse Paul Bernaers. Hij werd geboren te Beveren op 6 april 1940. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1960. Zijn eerste schooljaar was hij onderwijzer in de gemeentelijke basisschool te Melsele. Na zijn legerdienst werd hij in 1962 onderwijzer aan de Vrije Lagere School Sint-Paulus te Zwijndrecht. Hij gaf ook nog 5 jaar Nederlandse les in een avondvakschool in Zwijndrecht. Hij was een gediplomeerd verzekeringsmakelaar.

Hij ging met pensioen in 1998.

Hij is de vader van o.a. onderwijzer Koen Bernaers (O1985).

De uitvaart kan gevolgd worden via livestream op woensdag 30 december 2020 vanaf 10.50 uur. Dat kan via de rouwpagina van Paul op waseuitvaartplanner.be met logincode wase-PB

rouwprentbernaers