• Home

Welkom!

Beste gast

Graag verwelkomen wij u op deze site. Ze is bedoeld voor allen die enige verbondenheid voelen met de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas of belangstelling hebben voor het rijke verleden van deze school.

In het bijzonder richten wij ons tot de honderden normalisten die in deze school hun opleiding tot onderwijzer of regent hebben gekregen. Bij uitbreiding richten wij ons ook tot de studenten van de Humaniora-afdeling en de leerlingen van de lagere oefenschool.

Wij maken gebruik van de vele artikelen en foto's die in de loop der jaren verschenen zijn in de tijdschriften, uitgegeven door de school zelf. Tevens putten wij uit eigen fotoarchief om feiten en gebeurtenissen te visualiseren.

Deze site is nog in opbouw en dus nog erg onvolledig. Wij staan open voor opbouwende suggesties en bijdragen om zo de site verder uit te breiden.

 

voorgevelbnsVoorgevel Normaalschool            

huisnummer

                   Het originele huisnummerplaatje van de Normaalschool

Normaalschool - speelplaats

De speelplaats van de normaalschool in 1922

 

bordjeBord gemaakt door leraar plastische opvoeding Luc De Rijck voor een opendeurdag.
 

Bekijk een panoramisch zicht op de NormaalschoolPanorama

 -O-O-O-

Hieronder verschijnt maandelijks een kunstwerk en een gedicht van een oud-leraar of oud-student van de Normaalschool.

Kunstwerk

Kunstwerk: 'De Torentjes van Tielrode' van Jean Tacquaert (O1964)

Deze pentekening geeft de voorstelling van verschillende Tielroodse kapelletjes, o.a. O.L. Vrouwkapel in Hofstraat en Burmtiendestraat, Sint-Elooikapel in Antwerpse steenweg, de vroegere Sint-Antoniuskapel in de Gentstraat en de O.L. Vrouwkapel in de Kaaistraat, het heiligdom van Sint-Jozef, de parochiekerk Sint-Petrus en Het Veer.

torentjesx

GEDICHT 

Gedicht 'Een laaiend vuur blust zichzelf soms snel!' van Martin De Wilde (O1970)

Een laaiend vuur blust zichzelf soms snel! 

Een laaiend vuur joeg door mijn hart

en had mijn rede platgebrand.

Mijn leven leek voorgoed verpand

aan d’ideale vrouw

die ‘k dacht gevonden.

Mijn jonge idealen,

hoe mooi, hoe goed toch ook bedoeld,

waren te groen

en te naïef

en niet getoetst

aan duur van tijd

die alle goedbedoelde dromen,

in minimum van tijd,

een uitvaart voorbereidt!

‘k Beloofde trouw,

‘k zou nooit verwonden,

geen kwetsend woord zou ooit te hard

over mijn lippen komen.

Haar laten leven in ’n paradijs!

Haar levenslust zou ‘k laten stralen!

Te primitief!

Te opgepoetst!

Te hoog gegrepen mijn blazoen!

En toch: geen enkele zoen

was vroegrijp wijs,

doch enkel “goed bedoeld”.

Doch alles lijkt verloren

als men als Judas werd herboren!

Martin De Wilde - onderwijzer 1970

 Lees de gedichten die al verschenen zijn: klik hier.